Inicio monitor O que o número do modelo do monitor significa

O que o número do modelo do monitor significa